top of page

    ПРОЕКТЪТ

DIGITAL RURAL GAME е проект, целящ да насърчи нискоквалифицирани възрастни към придобиването на дигитални компетентности и други „меки" умения, нужни за елиминирането на дигиталната пропаст в малките населени места в Европа.

 

Успехът в тази насока ще предостави достъп на нискоквалифицираните възрастни до новите работни позиции, които дигитализацията образува, намалявайки риска от дългосрочна безработица при населението на извънградските области в най-неравностойно положение.

 

За тази цел, проектът стреми да развие материали, които подкрепят професионалистите в сферата на образованието на възрастни и кариерното консултиране, както и възрастни, които искат да подобрят своя трудов статус. Материалите ще бъдат базирани на понятието за геймификация. Тази техника на обучение пренася механиката на игрите в образователно-професионалната сфера, за да постигне по-добро усвояване на знания, подобряване на умения, или за да възнагради конкретни действия, наред с много други цели.

 

Този тип обучение става по-популярен като способ в обучителните методологии поради своя игрови характер, който улеснява усвояването на знания по един по-забавен начин, като поражда положително потребителско изживяване.

 

До края на проекта консорциумът ще  разработи помощни материали за обучители на възрастни, така че те да могат да развиват дигитални и други меки умения чрез онлайн игра за нискоквалифицирани хора в извънградски райони. Също така, това ще допринесе за насърчаването на ученето през целия живот, като повиши осведомеността за важността на продължаващото обучение въпреки възрастта на човека.

ЦЕЛИТЕ

bottom of page