top of page

ПАРТНЬОРИ

Logo of Instruction & Formation Learning for Living

Ирландия

I & F
EDUCATION

PARTNERS

Logo of CATRO

България

CATRO

Logo SPEL

SPEL

Португалия

Logo Acción Laboral

Испания

ACCIÓN
LABORAL

Logo CARDET

Кипър

CARDET

ЗА ПАРТНЬОРИТЕ

Acción Laboral's logo

ACCIÓN LABORAL

ACCIÓN LABORAL е организация с нестопанска цел, създадена като инструмент за разработване на инициативи в сътрудничество с публичната ьдминистрация и частните компании за осигуряване на покритие в областта на заетостта и обучението, за нуждите на търсещите работа лица в риск от социално изключване. Основната ѝ дейност е работната интеграция на хора в ситуация на безработица, в частност тези, определени като приоритети в Националния план за действие за заетост, а именно: хора с увреждания, имигранти, дългосрочно безработни, нискоквалифицирани млади хора, жени, и т.н.

 

ACCIÓN LABORAL разви работен метод, който позволява на организацията да изпълнява програми навсякъде и в ясно определено време, постигайки много задоволителни резултати. Социалната цел на нашата организация е да подобри качеството на живот чрез подобряване на пригодността за заетост.

 

ACCIÓN LABORAL работи за национални и регионални публични и частни субекти в съответствие с прозрачен и проверяем „Кодекс за бизнес етика“. Нашите оперативни процедури са сертифицирани по ISO9001 (качество) и ISO14001 (околна среда). Тези квалификации подкрепят и обосновават нашата претенция да обслужваме клиентите си независимо, качествено и отговорно при национални и международни задачи. През 2017 г. ACCIÓN LABORAL получи резултат от над 400 точки при външната оценка на EFQM и, съответно, наградата EFQM.

I&F's logo

I&F 

I & F Education е базирана в Ирландия организация, работеща в и от Дъблин за образователно развитие на хора от всички възрасти, особено в областите на предприемачество и заетост, спорт и личностно развитие, младежка работа и училищата, усвояване на езици, дигитализация, включване и разнообразие. Подчертаваме и наблягаме на ученето през целия живот, както и на обучението за възрастни. Разполагаме с мрежа от специалисти за сътрудничество по проекти, свързани със социални грижи, психология, социология, специални образователни потребности, социална политика и иновации, информационни технологии, предприемачество и заетост, спорт, култура и програми за приобщаване и туризъм.

table-1100248_1920.jpg
SPEL's logo

SPEL

Основана през 1990 г., SPEL означава „Общество за насърчаване на училищните заведения“. То бе съставено от група опитни учители, които искаха да създадат училища, които не само да обучават учениците, но и да им помагат социално и психологически. Затова, те създадоха училище за ПОО и стратегически го разположиха в регион с висока безработица и социални проблеми. За 30 години, SPEL разшири своите добри практики, като осигури участието на други училища, разположени в проблемни области. Понастоящем, тези училища се администрират от екип с опит в работата с младежи и възрастни с трудно минало, а принципът на действие се изразява в ангажирането на целия училищен персонал в предоставянето на конкретни решения за отделните проблеми на учениците.

CATRO's logo

CATRO

CATRO България е част от водеща австрийска консултантска компания за образование и обучение - dieBerater®, която предоставя различни обучения за физически лица и организации. Въз основа значимия си международен опит и съчетавайки го с експертизата на висококвалифицирани национални експерти, CATRO България предлага на своите клиенти водещи практически знания по следните основни компетенции:

 

  • Кариерно консултиране за завършили образование и хора, търсещи нови възможности за кариера

  • Обучителна подкрепа в областта на личностното развитие, кариерното планиране, организационните промени, и др.

  • Консултации в областта на управлението и стратегическото развитие на ЧР

  •  Идентифициране потенциала на служителите и набиране на подходящите активи за екипите на нашите клиенти

  •  Усъвършенстване на таланти чрез програми за обучение - развитие на екип, комуникация, мотивация, и др.

  • Лидерски програми за развитие на мениджърско ниво, съчетаващи групова работа с индивидуални обучителни сесии

  • ЕС консултации по проекти - разработване, кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани от ЕС; част от международната мрежа „Bridges to Europe“

table-1100248_1920.jpg
CARDET's logo

CARDET

CARDET (Център за напредък на научните изследвания и развитието в образователните технологии) е независима неправителствена организация с нестопанска цел, работеща върху научни изследвания и развитие. Със седалище в Кипър, центърът има партньори от цял свят и е една от водещите институции за изследвания и развитие в Евро-средиземноморския регион.
Нашият екип се стреми да предлага най-висококачествените услуги в полза на обществото. Ние си сътрудничим с местни и международни организации, публични и частни организации, и черпим знания от различни дисциплини в изготвянето на решения за местни и глобални предизвикателства.

CARDET цели да бъде един от водещите изследователски институти в Евро-средиземноморския регион в областта на образованието, устойчивото развитие, социалната справедливост и решенията за технологичното овластяване.

 

Мисията на CARDET е да вдъхновява образованието от следващо поколение и да насърчава научните изследвания, иновациите и развитието чрез базирани на факти практики, авангардните изследвания и овластяването на хората.

bottom of page