top of page

Резултати

ИНТЕРАКТИВНА ОНЛАЙН ИГРА

Ще бъде разработена онлайн игра, която да подпомага възрастни с ниска квалификация в извънградските райони и им предостави нова услуга, преодолявайки дигиталната им неравнопоставеност и допринасяйки за подобряването на възможностите им за заетост.

Играта ще се основава на дигиталните нужди на всеки партньор и информация от техните страни, които ще бъдат обединени с тяхната гледна точка чрез провеждането на уъркшоп. След това CARDET ще определи окончателното съдържание въз основа на своя опит и информацията, споделена от партньорите.

РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪЗРАСТНИ С НИСКИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И ОБУЧИТЕЛИ НА ВЪЗРАСТНИ В ИЗВЪНГРАДСКИТЕ РАЙОНИ

Ще бъде разработено Ръководство за обучители на възрастни и съветници по заетостта, и още едно за самите играчи, с цел да се улесни използването и разпространението на играта в цяла Европа.

Този инструмент ще даде възможност на обучителите на възрастни да разберат как работи играта, как трябва да се използва, аспектите и темите, разгледани в играта за обучение по дигитални умения и други полезни, меки умения за възрастни с ниска квалификация.

Ръководството ще включва кратка брошура с инструкции за игра за играчите, като се има предвид, че те ще бъдат възрастни с ниска квалификация. Следователно, включената информация ще бъде адаптирана към тяхното ниво на обучение, както и идентифицираните им нужди.

bottom of page