top of page

Резултати

РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪЗРАСТНИ С НИСКИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И ОБУЧИТЕЛИ НА ВЪЗРАСТНИ В ИЗВЪНГРАДСКИТЕ РАЙОНИ

Ще бъде разработено Ръководство за обучители на възрастни и съветници по заетостта, и още едно за самите играчи, с цел да се улесни използването и разпространението на играта в цяла Европа.

Този инструмент ще даде възможност на обучителите на възрастни да разберат как работи играта, как трябва да се използва, аспектите и темите, разгледани в играта за обучение по дигитални умения и други полезни, меки умения за възрастни с ниска квалификация.

Ръководството ще включва кратка брошура с инструкции за игра за играчите, като се има предвид, че те ще бъдат възрастни с ниска квалификация. Следователно, включената информация ще бъде адаптирана към тяхното ниво на обучение, както и идентифицираните им нужди.

bottom of page